Friday, July 19, 2024
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ (11 ਜਨਵਰੀ 2023)
ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਉਲਟੀ
ਦਸਤ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਝੁਲਸਣ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਿਰ ਦਰਦ
ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਉਲਝਣ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 4-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ।
superabsorbent tampons ਬਚੋ. ਇਹ ਟੈਂਪੋਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪੋਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋਨ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ।

ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਦਮਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਓ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

Popular Articles