Sky News Punjab

About us

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Latest Articles

ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਜੈਸਿਕਾ

ਕੈਨੇਡਾ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ...

ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਮੋਹਾਲੀ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ...

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਿਲੀ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਦੇ...

Most Popular

ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਜੈਸਿਕਾ

ਕੈਨੇਡਾ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ...

ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਮੋਹਾਲੀ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ...

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਿਲੀ (19 ਜੁਲਾਈ 2024) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਦੇ...

Subscribe

© tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.